Administracja budynków

W zakres usług administracyjnych wchodzą następujące elementy:

OBSŁUGA FINANSOWO – KSIĘGOWA

 1. Prowadzenie i aktualizacja spisu lokatorów;
 2. Zawieranie umów z dostawcami usług;
 3. Prowadzenie uproszczonej księgowości;
 4. Rozliczanie mediów tj. zużycie zimnej i ciepłej wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 5. Prowadzenie książki obiektu budowlanego i bieżącej dokumentacji technicznej danego budynku.

OBSŁUGA TECHNICZNA:

 1. Okresowe kontrole stanu technicznego nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 2. Koordynowanie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej robót budowlanych;
 3. Przeprowadzanie procedur konkursowych na wyłonienie wykonawcy robót;
 4. Nadzór nad robotami remontowo-modernizacyjnymi wszystkich branży;
 5. Stała kontrola nad stanem technicznym zarządzanej nieruchomości;
 6. Utrzymanie w czystości części wspólnej nieruchomości.

Obecnie firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AS-BUD” Sp. z o.o. zajmuję się administrowaniem następujących budynków:

 • Inwestycja „Hetmańskie Apartamenty” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Jana III Sobieskiego 3
 • Budynek handlowo – usługowy w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Nowołęcznej 6


W przeszłości przedsiębiorstwo „AS-BUD” Sp. z o.o. administrowało również następującymi budynkami:

 • Osiedle Versal w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego 45 A;
 • „Piaski Residence” w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 11 A;
 • „Rezydencja Targowa” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej;
 • „Rezydencja Targowa Bis” w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Targowej.

Siedziba spółki
05-100 Nowy Dwór Maz.
ul. Nowołęczna 6

Dział sprzedaży
Czynne w godzinach:
pon - pt : 9.00 - 17.00

Kontakt
tel. +48 22 77 55 182
fax +48 22 77 55 105
email: asbud@vp.pl